Historien om Soria Moria

Soria Moria parken var Norges første sommerland, bygget på småbruket Vestvik i Verdal. Sverre og Ella Vestvik bygde her opp en eventyrpark etter modell fra svenske folkeparker. Parken ble åpnet i 1959. Her ville man tilby verdifulle opplevelser i vakre og stemningsskapende omgivelser.

Det foregikk en kontinuerlig utbygging, og etter en del år var hele eiendommen på ca 25 mål forvandlet til en eventyrpark. Midt i parken lå Soria Moria slott der Soria Moria prinsessen og kongen kom og viste seg fram på balkongen en gang i året. Her var dyrepark med store og små dyr, her var eventyrskog med troll og Berget det blå, her var historisk avdeling med bl.a. samling av gamle kjøretøyer, tjæremile og avdeling med planter brukt i folkemedisinen. Her var dansehall og tivoliavdeling, kafé og kiosk.

Soria Moria parken hadde en stor scene, og drev et aktiv kulturprogram. Det ble lagt stor vekt på å presentere programmer med lokale innslag av folkemusikk og andre kunstformer. Parken hadde egen leikarring og musikkorps. Her var også store arrangementer med gjesteartister utenfra, og de største festarrangementene samlet flere tusen tilskuere.

Parken var et eldorado for barn, med lekeplass, troll og dyr som stimulerte fantasien og skapte trivsel. Parken var kjennetegnet ved sine vakre beplantninger av trær og busker, og de tusenvis av blomster som smykket anlegget.

Parken hadde ca 20 000 – 30 000 besøkende hver sommer. Da skaperen av anlegget, Sverre Vestvik, døde i 1975 ble det søkt om offentlig bistand til en rehabilitering og utbygging av anlegget. Søknadene ble avslått og Soria Moria parken ble stengt. I dag er kun minnene om den gamle Soria Moria parken tilbake. Men selve parken med blomster og trær ligger der, og en del bygninger og en rekke museumsgjenstander er tatt vare på. Disse er hyggelige innslag for de som i dag besøker Soria Moria parken.